مديريت امور كاركنان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


مديريت امور كاركنان و منابع انساني

مديريت امور كاركنان و منابع انساني

ناشر : مركز آموزش مديريت دولتي

شيمون.ال. دولان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

مباني و كاربردهاي مديريت منابع انساني و امور كاركنان

مباني و كاربردهاي مديريت منابع انساني و ...

ناشر : نگاه دانش

سيدرضا سيدجوادين

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

‏‫حسابداري مالياتي (همراه با تست هاي طبقه بندي شده) قابل استفاده كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، استادان و دانشجويان رشته هاي حسابداري و مديريت و همچنين كاركنان سازمان امور مالياتي كشور...

‏‫حسابداري مالياتي (همراه با تست هاي طبق ...

ناشر : ‏‫جاودانه‬

احمد زارع مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن (با آخرين اصلاحات و الحاقات) قابل استفاده براي بازرگانان، كارگزاران گمركي، كاركنان گمرك، دانشجويان مديريت گمركي و پژوهشگران حوزه امور گمركي

قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن ( ...

ناشر : مسير دانشگاه

ناصر كرماني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حسابداري مالياتي قابل استفاده: اساتيد و دانشجويان رشته حسابداري، مديريت و اقتصاد دانشگاههاي آزاد و دولتي، كاركنان سازمان امور مالياتي، موديان مالياتي،

حسابداري مالياتي قابل استفاده: اساتيد و ...

ناشر : آذينه گل مهر

صادق البوعلي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

مديريت منابع انساني (امور كاركنان در سازمان)

مديريت منابع انساني (امور كاركنان در ساز ...

ناشر : انتشارات نوروزي

سيده مرضيه موسوي بيدله

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


بررسي تاثير گرايش هاي كارآفرينانه بر مديريت دانش و اثربخشي سازماني از ديدگاه كاركنان اداره كل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي

بررسي تاثير گرايش هاي كارآفرينانه بر مدي ...

ناشر : آرياتبار

سيدجواد مرتضوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول مديريت منابع انساني و امور كاركنان

اصول مديريت منابع انساني و امور كاركنان

ناشر : مهدي عسكري

م‍ه‍دي ع‍س‍ك‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت امور كاركنان

مديريت امور كاركنان

ناشر : موسسه انتشارات برآيند پويش

ح‍م‍ي‍د ي‍ع‍ق‍وب‍ي‌

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال