آزمون بندر گشتالت (راهنماي تفسير و اجرا)

آزمون بندر گشتالت (راهنماي تفسير و اجرا)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد محمودعليلو - نويسنده: ساناز كبيرنژاد

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫لارنس اي.‬ شپيرو - نويسنده: Lawrence E. Shapiro

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

‏‫ACT به زبان ساده‬: الفباي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

‏‫ACT به زبان ساده‬: الفباي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

ناشر : ارجمند

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش‌مندي

d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش‌مندي

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: فريبرز باقري

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

آسيب‌پذيري شناختي به اختلال‌هاي هيجاني

آسيب‌پذيري شناختي به اختلال‌هاي هيجاني

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫لورن بي.‬ الوي - نويسنده: Lauren B. Alloy

قیمت : ۰ ریال

‌سبب‌شناسي اعتياد: تحليل زيستي رواني‌ اجتماعي

‌سبب‌شناسي اعتياد: تحليل زيستي رواني‌ اجتماعي

ناشر : ارجمند

- نويسنده: غفار بهارلو

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

ناشر : ارجمند

- نويسنده: Femi Oyebode

قیمت : ۰ ریال

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

ناشر : ارجمند

- نويسنده: Femi Oyebode

قیمت : ۰ ریال

‏‫ACT‬ در عمل: مفهوم‌پردازي مورد در درمان پذيرش و تعهد

‏‫ACT‬ در عمل: مفهوم‌پردازي مورد در درمان پذيرش و تعهد

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫پاتريشيا ا.‬ باك - نويسنده: Patricia A. Bach

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد صفاري‌نيا

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

‏‫آزمون رورشاخ: نظام جامع‮‬

‏‫آزمون رورشاخ: نظام جامع‮‬

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫جان اي.‬ اكسنر - نويسنده: John E. Exner

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: حسن حميدپور - نويسنده: زهرا اندوز

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال