‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬

‏‫۱۰۱ روش براي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي به كودكان‬

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫لارنس اي.‬ شپيرو - نويسنده: Lawrence E. Shapiro

قیمت : ۲۹۰۰۰۰ ریال

‏‫ACT به زبان ساده‬: الفباي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

‏‫ACT به زبان ساده‬: الفباي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

ناشر : ارجمند

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون بندر گشتالت (راهنماي تفسير و اجرا)

آزمون بندر گشتالت (راهنماي تفسير و اجرا)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد محمودعليلو - نويسنده: ساناز كبيرنژاد

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش‌مندي

d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش‌مندي

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: فريبرز باقري

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

 بيماري‌هاي دستگاه گوارش: اصول طب داخلي هاريسون

بيماري‌هاي دستگاه گوارش: اصول طب داخلي هاريسون

ناشر : ارجمند

- نويسنده: دنيس ال. كاسپر - نويسنده: Dennis L. Kasper

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد صفاري‌نيا

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


‌سبب‌شناسي اعتياد: تحليل زيستي رواني‌ اجتماعي

‌سبب‌شناسي اعتياد: تحليل زيستي رواني‌ اجتماعي

ناشر : ارجمند

- نويسنده: غفار بهارلو

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

‏‫ACT‬ در عمل: مفهوم‌پردازي مورد در درمان پذيرش و تعهد

‏‫ACT‬ در عمل: مفهوم‌پردازي مورد در درمان پذيرش و تعهد

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫پاتريشيا ا.‬ باك - نويسنده: Patricia A. Bach

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

ناشر : ارجمند

- نويسنده: Femi Oyebode

قیمت : ۰ ریال


Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

ناشر : ارجمند

- نويسنده: Femi Oyebode

قیمت : ۰ ریال

‏‫آزمون رورشاخ: نظام جامع‮‬

‏‫آزمون رورشاخ: نظام جامع‮‬

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ‏‫جان اي.‬ اكسنر - نويسنده: John E. Exner

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: حسن حميدپور - نويسنده: زهرا اندوز

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال