احمد فيلسوف : نمايشنامه‌هاي كوتاه فلسفي براي جوانان، پيران و همه ديگر بيكاران

احمد فيلسوف : نمايشنامه‌هاي كوتاه فلسفي براي جوانان، پيران و همه ديگر بيكاران

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: آلن باديو - نويسنده: Alain Badiou

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اديان، ارزش‌ها و تجربه‌هاي اوج

اديان، ارزش‌ها و تجربه‌هاي اوج

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: آب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د م‍زل‍و - نويسنده: Abraham H. Moslow

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

انقلاب علمي

انقلاب علمي

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: استيون شپين - نويسنده: Steven Shapin

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بحث‌هايي در آموزش علوم: راهنماي عملي ارتقاي فهم علم در كلاس‌هاي علوم

بحث‌هايي در آموزش علوم: راهنماي عملي ارتقاي فهم علم در كلاس‌هاي علوم

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ت‍ي‍م‌ اس‍پ‍راد - نويسنده: Tim Sprod

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

برادران سياه

برادران سياه

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ليزا تتسنر - نويسنده: Lisa Tetzner

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

بفرماييد فلسفه! (۱) : گفت و گو با بزرگترين فيلسوفان معاصر

بفرماييد فلسفه! (۱) : گفت و گو با بزرگترين فيلسوفان معاصر

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: دي‍وي‍د ادم‍ون‍دز - نويسنده: David Edmonds

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


‏‫بفرماييد فلسفه! (۲): تاريخ فلسفه به روايت فيلسوفان معاصر‮‬

‏‫بفرماييد فلسفه! (۲): تاريخ فلسفه به روايت فيلسوفان معاصر‮‬

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ديويد ادموندز - نويسنده: David Edmonds

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

پرسش‌هاي بزرگ در زيبايي‌شناسي

پرسش‌هاي بزرگ در زيبايي‌شناسي

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: كنت پگلر - نويسنده: Kenneth Peglar

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


تاريخچه فلسفه زمان

تاريخچه فلسفه زمان

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: آدريان باردون - نويسنده: Adrian Bardon

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

تفكر نقادانه براي كودكان: رشد مهارت‌هاي فكرورزي در پيش‌دبستان و دبستان

تفكر نقادانه براي كودكان: رشد مهارت‌هاي فكرورزي در پيش‌دبستان و دبستان

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: م‍ال‌ ل‍س‍ت‍ر - نويسنده: Mal Leicester

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

جستاري در سياست فاجعه‌بار

جستاري در سياست فاجعه‌بار

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ع‍ل‍ي‌ م‍ع‍ظم‍ي‌ ج‍ه‍رم‍ي‌

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال