احمد فيلسوف : نمايشنامه‌هاي كوتاه فلسفي براي جوانان، پيران و همه ديگر بيكاران

احمد فيلسوف : نمايشنامه‌هاي كوتاه فلسفي براي جوانان، پيران و همه ديگر بيكاران

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: آلن باديو - نويسنده: Alain Badiou

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اديان، ارزش‌ها و تجربه‌هاي اوج

اديان، ارزش‌ها و تجربه‌هاي اوج

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: آب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د م‍زل‍و - نويسنده: Abraham H. Moslow

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اسلام و مدرنيته تحول يك سنت فكري

اسلام و مدرنيته تحول يك سنت فكري

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ‏‫ - نويسنده: Fazlur Rahman

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


انقلاب علمي

انقلاب علمي

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: استيون شپين - نويسنده: Steven Shapin

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

ايدئاليسم هگل : خشنودي‌هاي خودآگاهي

ايدئاليسم هگل : خشنودي‌هاي خودآگاهي

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ‏‫رابرت بي.‬ پيپين - نويسنده: Robert B. Pippin

قیمت : ۰ ریال

بازي‌هايي براي فكر كردن

بازي‌هايي براي فكر كردن

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: رابرت فيشر - نويسنده: Robert Fisher

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال


بحث‌هايي در آموزش علوم: راهنماي عملي ارتقاي فهم علم در كلاس‌هاي علوم

بحث‌هايي در آموزش علوم: راهنماي عملي ارتقاي فهم علم در كلاس‌هاي علوم

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ت‍ي‍م‌ اس‍پ‍راد - نويسنده: Tim Sprod

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

برادران سياه

برادران سياه

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ليزا تتسنر - نويسنده: Lisa Tetzner

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

‏‫برش‮‬

‏‫برش‮‬

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: مارك ريون‌هيل - نويسنده: Mark Ravenhill

قیمت : ۰ ریال


بفرماييد فلسفه! (۱) : گفت و گو با بزرگترين فيلسوفان معاصر

بفرماييد فلسفه! (۱) : گفت و گو با بزرگترين فيلسوفان معاصر

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: دي‍وي‍د ادم‍ون‍دز - نويسنده: David Edmonds

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

‏‫بفرماييد فلسفه! (۲): تاريخ فلسفه به روايت فيلسوفان معاصر‮‬

‏‫بفرماييد فلسفه! (۲): تاريخ فلسفه به روايت فيلسوفان معاصر‮‬

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: ديويد ادموندز - نويسنده: David Edmonds

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال

بمب‌گذاري انتحاري

بمب‌گذاري انتحاري

ناشر : نشر كرگدن

- نويسنده: طلال‌ اس‍د - نويسنده: Talal Asad

قیمت : ۰ ریال