چهل گيس و حسن كچل

چهل گيس و حسن كچل

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: رويا خادم الرضا

حبابي كه همه را خورد

حبابي كه همه را خورد

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: رويا خادم الرضا

خون هيولا 2

خون هيولا 2

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: صفا برهاني


خون هيولا 4

خون هيولا 4

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: صفا برهاني

بازي هاي ترس

بازي هاي ترس

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: محمد قاسم زاده

پرموترين ماجراي من

پرموترين ماجراي من

ناشر : پژواك فرهنگ

پدیدآور: زهره حق بين


جوجه جوجه

جوجه جوجه

ناشر : پژواك فرهنگ

پدیدآور: مسعود ملك ياري

دايره وحشت(15)او از زير ظرفشويي مي آيد

دايره وحشت(15)او از زير ظرفشويي مي آيد

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: دلارام كارخيران

چگونه سرم كوچك شد

چگونه سرم كوچك شد

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: آر.ال. استاين


چگونه تبهكار را دستگير كنيم

چگونه تبهكار را دستگير كنيم

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: دامينيك باركر

داخل زيرزمين نشويد

داخل زيرزمين نشويد

ناشر : نشر ويدا

پدیدآور: محمد قاسم زاده