بامداد كتاب

ليست كتاب هاي انتشارات بامداد كتاب تعداد يافت شده - 156


 فناوري در ورزش(IT)

فناوري در ورزش(IT)

ناشر : بامداد كتاب

م‍ه‍رع‍ل‍ي ه‍م‍ت‍ي ن‍ژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

رولف ماير

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

۵۰۰حركت TRX،  برنامه ها، روش ها و اصول تمرينات

۵۰۰حركت TRX، برنامه ها، روش ها و اصول ت ...

ناشر : بامداد كتاب

ن‍اص‍ر ن‍ورب‍خ‍ش

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۹۰۰۰۰ ریال


آزمون هاي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

آزمون هاي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

ناشر : بامداد كتاب

نرجس ياوري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

[كتاب]

[كتاب]

ناشر : بامداد كتاب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫‬‭English special text for the students of physical education & sport sciences

‏‫‬‭English special text for the student ...

ناشر : بامداد كتاب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


تاريخ پيدايش ورزش در جهان، ايران، خوزستان

تاريخ پيدايش ورزش در جهان، ايران، خوزستا ...

ناشر : بامداد كتاب

خ‍ي‍رال‍ل‍ه فرخ ن‍ي‍ا

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال

آمادگي آزمون دكتري آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني و علوم ورزشي

آمادگي آزمون دكتري آمار، سنجش و اندازه گ ...

ناشر : بامداد كتاب

فاطمه اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰ ریال

‏‫آموزش تيراندازي با تفنگ بادي( به همراه قوانين، مقررات مسابقات و مشخصات انواع تفنگ هاي بادي)‮‬

‏‫آموزش تيراندازي با تفنگ بادي( به همراه ...

ناشر : بامداد كتاب

مرتضي محسني

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


روان شناسي ورزشي: راهنماي مربيان (با اصلاحات و ويرايش جديد)

روان شناسي ورزشي: راهنماي مربيان (با اصل ...

ناشر : بامداد كتاب

محمد خبيري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

آناتومي انسان براي دانشجويان رشته تربيت بدني

آناتومي انسان براي دانشجويان رشته تربيت ...

ناشر : بامداد كتاب

مجيد خزاعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰۰ ریال

آمادگي آزمون دكتري مديريت ورزشي (سراسري - آزاد)

آمادگي آزمون دكتري مديريت ورزشي (سراسري ...

ناشر : بامداد كتاب

ابراهيم علي دوست

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال