برق كار صنعتي درجه 2 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


برق كار صنعتي درجه 2

برق كار صنعتي درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

احد محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۵۰۰۰۰ ریال

نقشه هاي كار عملي برق صنعتي درجه 1 و 2: كد استاندارد درجه 2 :55/14 - 8 كد استاندارد درجه 1: 55/13 - 8

نقشه هاي كار عملي برق صنعتي درجه 1 و 2: ...

ناشر : جهان نو

غلامعلي سرابي تبريزي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال