50 قطعه طبقه‌بندي شده گيتار كلاسيك

50 قطعه طبقه‌بندي شده گيتار كلاسيك

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: جان ميلز - نويسنده: استفان اشميت

قیمت : ۳۷۰۰۰۰ ریال

Pumping Nylon: مجموعه كتاب‌هاي تكنيك نوازندگي در گيتار

Pumping Nylon: مجموعه كتاب‌هاي تكنيك نوازندگي در گيتار

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: اسكات تنانت - مترجم: سياوش حميدي

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال


آموزش قدم به قدم پيانو (كتاب دوم)

آموزش قدم به قدم پيانو (كتاب دوم)

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: مايكل آرون - مترجم: سياوش حميدي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آموزش قدم به قدم پيانو

آموزش قدم به قدم پيانو

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- مترجم: سياوش حميدي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


آموزش قدم به قدم پيانو

آموزش قدم به قدم پيانو

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: مايكل آرون - مترجم: سياوش حميدي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

آموزش قدم به قدم پيانو (كتاب اول)

آموزش قدم به قدم پيانو (كتاب اول)

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: مايكل آرون - مترجم: سياوش حميدي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

51 ترانه‌ي محلي ايران براي پيانو

51 ترانه‌ي محلي ايران براي پيانو

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- تهيه و تنظيم: امير معيني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


Pozzoli solfeggi parlatie cantati: I corso

Pozzoli solfeggi parlatie cantati: I corso

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: Ettore Pozzoli

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال

50 قطعه طبقه‌بندي شده گيتار كلاسيك

50 قطعه طبقه‌بندي شده گيتار كلاسيك

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- گردآورنده: فرزاد اميراني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آموزش گيتار آكسفورد (از نواختن گيتار لذت ببريد): نخستين گام در نوازندگي گيتار (Enjoy playing the guitar)

آموزش گيتار آكسفورد (از نواختن گيتار لذت ببريد): نخستين گام در نوازندگي گيتار (Enjoy playing the guitar)

ناشر : گنجينه كتاب نارون

- نويسنده: دبي كركنل - مترجم: سياوش حميدي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال