براي دريافت كتاب هاي درسي كار و دانش مي توانيد با شماره 0216120 يا 02166974742 تماس بگيريد

ليست كتاب در زمينه کار و دانش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


كتاب درسي صفحه گسترده Excel 2013

كتاب درسي صفحه گسترده Excel 2013

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

نادر خرمي راد

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

كتاب درسي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

ناشر : وزارت آموزش و پرورش

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي شهروند الكترونيكي

كتاب درسي شهروند الكترونيكي

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

محمدرضا شكرريز

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


كتاب درسي اطلاعات و ارتباطات شاخه كار و دانش

كتاب درسي اطلاعات و ارتباطات شاخه كار و ...

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي سيستم عامل پيشرفته

كتاب درسي سيستم عامل پيشرفته

ناشر : وزارت آموزش و پرورش

گروه مولفان

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي بانك اطلاعاتي Access 2007

كتاب درسي بانك اطلاعاتي Access 2007

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

گروه مولفان

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال