براي دريافت كتاب هاي درسي كار و دانش مي توانيد با شماره 0216120 يا 02166974742 تماس بگيريد

ليست كتاب در زمينه کار و دانش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 11


كتاب درسي بانك اطلاعاتي Access 2007

كتاب درسي بانك اطلاعاتي Access 2007

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

گروه مولفان

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

كاربر ايلاستراتور - Illustrator

كاربر ايلاستراتور - Illustrator

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

عفت قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي سيستم عامل پيشرفته

كتاب درسي سيستم عامل پيشرفته

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي ايران

گروه مولفان

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال


كتاب درسي طراحي امور گرافيكي با رايانه

كتاب درسي طراحي امور گرافيكي با رايانه

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

محمدرضا محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي ‏‫سيستم عامل مقدماتي

كتاب درسي ‏‫سيستم عامل مقدماتي

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

گروه مولفان

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي واژه پرداز Word 2007

كتاب درسي واژه پرداز Word 2007

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي ايران

فرناز رياحي كلج

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


كتاب درسي اطلاعات و ارتباطات شاخه كار و دانش

كتاب درسي اطلاعات و ارتباطات شاخه كار و ...

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

كتاب درسي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي ايران

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي شهروند الكترونيكي

كتاب درسي شهروند الكترونيكي

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

محمدرضا شكرريز

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


كتاب درسي برنامه نويسي مقدماتي (ويژوال بيسيك)

كتاب درسي برنامه نويسي مقدماتي (ويژوال ب ...

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

منصور ولي نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي صفحه گسترده Excel 2013

كتاب درسي صفحه گسترده Excel 2013

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

نادر خرمي راد

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال