تعميركار اتومبيل‌هاي سواري بنزيني درجه 2

تعميركار اتومبيل‌هاي سواري بنزيني درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

- نويسنده: داود اكبري‌پور - نويسنده: محمديوسف كريمي‌نژاد

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2 ( سيم‌ پيچي موتورهاي سه فاز و تك فاز )

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2 ( سيم‌ پيچي موتورهاي سه فاز و تك فاز )

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تعاوني كاركنان

- نويسنده: فاروق محمد اميني

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال