ليست كتاب در زمينه فني حرفه اي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كار دانش: كد استاندارد 55/28/4 - 8

برقكار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد ...

ناشر : اشراقي

غلامعلي سرابي تبريزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2 ( سيم  پيچي موتورهاي سه فاز و تك فاز )

تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه 2 ( سيم ...

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، تعاوني كاركنان

فاروق محمد اميني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

داود اكبري پور

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال