اصول و مباني الكترونيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


آشنايي با اصول و مباني شهر الكترونيك (با رويكرد شهرسازي)

آشنايي با اصول و مباني شهر الكترونيك (با ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي اروميه، موسسه فرهنگي انتشاراتي شاهد و ايثارگران

ميثم ديداريان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

‏‫اصول و مباني حقوق تجارت بين الملل (بررسي تجارت الكترونيك)‬

‏‫اصول و مباني حقوق تجارت بين الملل (برر ...

ناشر : انتشارات ماهواره

محمد هادي بيك زاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول و مباني الكترونيك

اصول و مباني الكترونيك

ناشر : انتشارات تحقيقات آموزش كشاورزي

غلامرضا يار احمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول و مباني امضاي الكترونيك و گواهي ديجيتال

اصول و مباني امضاي الكترونيك و گواهي ديج ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

حميد دوست محمديان

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰ ریال

اصول و مباني الكترونيك

اصول و مباني الكترونيك

ناشر : واژگان

مايكل تولي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال