اشتباهات متداول هنرستان: درس هاي اختصاصي كامپيوتر شامل سوالات دام دار دروس اختصاصي آزمون هاي هنرستان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اشتباهات متداول هنرستان: درس هاي اختصاصي كامپيوتر شامل سوالات دام دار دروس اختصاصي آزمون هاي هنرستان

اشتباهات متداول هنرستان: درس هاي اختصاصي ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

علي اصغر طالبي كناري

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰ ریال