شايسته سالاري در سازمان ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


شايسته سالاري در سازمان ها

شايسته سالاري در سازمان ها

ناشر : راش

غفور فرج پور

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

بررسي و تحليل جايگاه شايسته سالاري در بين كاركنان سازمان ها

بررسي و تحليل جايگاه شايسته سالاري در بي ...

ناشر : انتشارات نوروزي

مهري حسين زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

شايسته سالاري در سازمان ها با رويكرد اسلامي

شايسته سالاري در سازمان ها با رويكرد اسل ...

ناشر : سناگستر

مرضيه شجاعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال