نشت بندهاي گاز خشك: اصول، راهنماي كاربرد و سيستم هاي جانبي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نشت بندهاي گاز خشك: اصول، راهنماي كاربرد و سيستم هاي جانبي

نشت بندهاي گاز خشك: اصول، راهنماي كاربرد ...

ناشر : اتحاد

مجيدرضا شاه حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال