حسابداري عمومي مقدماتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 11


حسابداري عمومي مقدماتي

حسابداري عمومي مقدماتي

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

مجيد نظري

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي عمومي (مقدماتي - درجه 2) بر اساس آخرين استاندارد مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي و آموزش و پرورش...

حسابداري صنعتي عمومي (مقدماتي - درجه 2) ...

ناشر : ورسه

سپيده محمدزاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۵۰۰۰ ریال

حسابداري دولتي مقدماتي : با رويكرد مفاهيم نظري بخش عمومي ايران

حسابداري دولتي مقدماتي : با رويكرد مفاهي ...

ناشر : سناگستر

ناصح حيدريان

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال


حسابداري عمومي (مقدماتي): ويژه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي، دانش آموزان فني و حرفه اي، كاردانش و هنرستان ها

حسابداري عمومي (مقدماتي): ويژه دانشجويان ...

ناشر : ديباگران تهران

نسرين ابطحي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه سؤالات نظري و عملي ارزشيابي مهارت حسابداري عمومي مقدماتي "نمونه سؤالات آزمون هاي حسابداري عمومي مقدماتي" كد استاندارد مهارت...

مجموعه سؤالات نظري و عملي ارزشيابي مهارت ...

ناشر : نگاه دانش

شهرام روزبهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

حسابداري علمي كاربردي (پايه) حسابداري عمومي (مقدماتي) قسمت اول

حسابداري علمي كاربردي (پايه) حسابداري عم ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي امير كبير، انتشارات

سيد اسماعيل طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال


حسابداري عمومي مقدماتي

حسابداري عمومي مقدماتي

ناشر : نقش آفرينان بابكان

آمنه جوادزاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال

تست حسابداري عمومي (مقدماتي)

تست حسابداري عمومي (مقدماتي)

ناشر : فن برتر رويايي

رضا سوخت سرائي

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

حسابداري عمومي مقدماتي

حسابداري عمومي مقدماتي

ناشر : طنين

آمنه جوادزاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


حسابداري عمومي مقدماتي

حسابداري عمومي مقدماتي

ناشر : ديباگران تهران

الهام حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

حل المسائل حسابداري عمومي مقدماتي: بر اساس استاندارد مهارت 10/15/2/5-1 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

حل المسائل حسابداري عمومي مقدماتي: بر اس ...

ناشر : نگاه دانش

شهرام روزبهاني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال