استاتيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 81


استاتيك: همراه با تشريح 10 دوره آزمون هاي دانشگاه پيام نور (قابل استفاده دانشجويان پيام نور و كليه دانشگاه هاي سراسري و آزاد)

استاتيك: همراه با تشريح 10 دوره آزمون ها ...

ناشر : اركان دانش

مهدي پورسيدرضايي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك: استاتيك...

كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك: استات ...

ناشر : آزاده

روح اﷲ حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تشريح جامع مسائل مكانيك مهندسي استاتيك

تشريح جامع مسائل مكانيك مهندسي استاتيك

ناشر : علوم ايران

ال.جي. كريگ

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال


استاتيك: مكانيك مهندسي

استاتيك: مكانيك مهندسي

ناشر : نما

علي سينايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

استاتيك و مقاومت مصالح

استاتيك و مقاومت مصالح

ناشر : مدرسان شريف

مهرداد خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۴۰۰۰ ریال

استاتيك و مقاومت مصالح (كارداني به كارشناسي)

استاتيك و مقاومت مصالح (كارداني به كارشن ...

ناشر : مدرسان شريف

مهرداد خليلي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


استاتيك

استاتيك

ناشر : سرافراز

اميد محمدپور

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تشريح جامع مسائل مكانيك مهندسي استاتيك

تشريح جامع مسائل مكانيك مهندسي استاتيك

ناشر : علوم ايران

ال.جي. كريگ

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۰۰۰ ریال

استاتيك

استاتيك

ناشر : ساد

ورنر هوگر

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال


استاتيك و مقاومت مصالح

استاتيك و مقاومت مصالح

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

حسين بيسادي

قیمت کتاب سیتی : ۷۴۰۰۰ ریال

استاتيك

استاتيك

ناشر : دانش نگار

گلن كريگ

قیمت کتاب سیتی : ۳۷۰۰۰۰۰ ریال

استاتيك

استاتيك

ناشر : سنجش و دانش

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال