طراحي و برش لباس زنانه به روش مولر 2008 - 1386 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


طراحي و برش لباس زنانه به روش مولر 2008 - 1386

طراحي و برش لباس زنانه به روش مولر 2008 ...

ناشر : شركت واحد صنعتي پوشاك هاكوپيان، بخش فرهنگي

پوشاك هاكوپيان

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰۰ ریال