استراتژي هاي مديريت دانش سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


استراتژي هاي مديريت دانش سازماني

استراتژي هاي مديريت دانش سازماني

ناشر : دانشگاه تربيت مدرس، مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران

حسين ابراهيميان

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰۰ ریال

عوامل سازماني و استراتژي هاي مديريت دانش

عوامل سازماني و استراتژي هاي مديريت دانش

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

عزت زارعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بهبود عملكرد سازماني و استراتژي هاي مديريت دانش

بهبود عملكرد سازماني و استراتژي هاي مدير ...

ناشر : انتشارات شريف زاده

عباس كوشكستاني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال