تاثير آموزش هاي تخصصي بر شاخص هاي عملكردي كاركنان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاثير آموزش هاي تخصصي بر شاخص هاي عملكردي كاركنان

تاثير آموزش هاي تخصصي بر شاخص هاي عملكرد ...

ناشر : رامان سخن

عزيز رشيدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال