آمار پيشرفته كاربردي همراه با SPSS: تحليل عامل، تحليل مسير، تحليل خوشه اي، رگرسيون لاجستيك ... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آمار پيشرفته كاربردي همراه با SPSS: تحليل عامل، تحليل مسير، تحليل خوشه اي، رگرسيون لاجستيك ...

آمار پيشرفته كاربردي همراه با SPSS: تحلي ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

هوشنگ نايبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال