گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي: خوانش منتقدانه متون كلاسيك جامعه شناسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي: خوانش منتقدانه متون كلاسيك جامعه شناسي

گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي: خوانش من ...

ناشر : طرح فردا

حسن رحيم پورازغدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰ ریال

گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي: خوانش منتقدانه متون كلاسيك جامعه شناسي

گفتگوي انتقادي در علوم اجتماعي: خوانش من ...

ناشر : دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها)

حسن رحيم پورازغدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰ ریال