موسيقي و معماري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 9


طراحي معماري خانه موسيقي

طراحي معماري خانه موسيقي

ناشر : پندارقلم

ميراكبر نورآذر

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

معماري فضاهاي موسيقي درماني

معماري فضاهاي موسيقي درماني

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پيمان عباد

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

طراحي سراي شعر و موسيقي با رويكرد معماري سنتي (سراي عاشيق)

طراحي سراي شعر و موسيقي با رويكرد معماري ...

ناشر : سخنكده

سودا خوش پناه

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


از ريتم موسيقي تا فضاي معماري

از ريتم موسيقي تا فضاي معماري

ناشر : آذرگان

ياسين گردعلي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

موسيقي و معماري

موسيقي و معماري

ناشر : اول و آخر

پيام ظفري

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۸۰۰۰ ریال

بررسي مفاهيم مشترك موسيقي و معماري ايراني

بررسي مفاهيم مشترك موسيقي و معماري ايران ...

ناشر : اول و آخر

ماريا صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


موسيقي، ايده، معماري

موسيقي، ايده، معماري

ناشر : سنجش و دانش

مهدي سپهوند

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بداهه‌پردازي در معماري، شعر و موسيقي

بداهه‌پردازي در معماري، شعر و موسيقي

ناشر : انديشمندان يزد

يونس خوشنود

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

تعامل بين معماري و طبيعت در باغ - موزه موسيقي با رويكرد بيونيك

تعامل بين معماري و طبيعت در باغ - موزه م ...

ناشر : سنجش و دانش

فريد احمديان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال