آزمون استخدامي وزارت بهداشت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


مجموعه سوالات تخصصي آزمون هاي استخدامي رشته هاي بهداشت محيط، محيط زيست، آب و فاضلاب و ... براي جذب در وزارت نيرو، محيط زيست، شهرداريها و ...

مجموعه سوالات تخصصي آزمون هاي استخدامي ر ...

ناشر : دانش اترك

محمدعلي ززولي

قیمت کتاب سیتی : ۸۶۰۰۰ ریال

استخدامي بهداشت محيط (دروس عمومي و تخصصي) آزمون استخدامي وزارت بهداشت و سازمان هاي مرتبط

استخدامي بهداشت محيط (دروس عمومي و تخصصي ...

ناشر : كارآفرينان

رضا صديقي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

استخدامي بهداشت عمومي (دروس عمومي و تخصصي) آزمون استخدامي وزارت بهداشت و سازمان هاي مرتبط

استخدامي بهداشت عمومي (دروس عمومي و تخصص ...

ناشر : كارآفرينان

رضا صديقي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


15%
مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي مامايي: ۱۵۶۵ سوال مهم و طبقه بندي شده آزمون هاي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي...

مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي مامايي: ...

ناشر : ‏‫ صاحبان انديشه‮‬

رقيه رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۷۳۰۰۰ ریال

گنجينه معتبر آزمون استخدامي پرستاري، مامايي، هوشبري و علوم آزمايشگاهي وزارت بهداشت

گنجينه معتبر آزمون استخدامي پرستاري، مام ...

ناشر : گپ

محمدتقي مقدم نيا

قیمت کتاب سیتی : ۸۹۰۰۰ ریال

استخدامي بهداشت حرفه اي (دروس عمومي و تخصصي) آزمون استخدامي وزارت بهداشت و سازمان هاي مرتبط

استخدامي بهداشت حرفه اي (دروس عمومي و تخ ...

ناشر : كارآفرينان

رضا صديقي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال


‏‫آزمون استخدامي تخصصي وزارت بهداشت‮‬

‏‫آزمون استخدامي تخصصي وزارت بهداشت‮‬

ناشر : انتشارات تاليف

رضا شيخي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

آزمون استخدامي وزارت بهداشت

آزمون استخدامي وزارت بهداشت

ناشر : انتشارات تاليف

رضا شيخي

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال