الكترومغناطيس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 71


حل مسائل الكترومغناطيس كتاب "مباني نظريه الكترومغناطيس" ريتس، ميلفورد و كريستس و حل تستهاي الكترومغناطيس...

حل مسائل الكترومغناطيس كتاب "مباني نظريه ...

ناشر : انتشارات علمي و فني

محمد زارع قمشه

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

الكترومغناطيس (رشته مهندسي برق)

الكترومغناطيس (رشته مهندسي برق)

ناشر : سپاهان

روح الله رمضاني

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

الفباي الكترومغناطيس: الكتريسيته

الفباي الكترومغناطيس: الكتريسيته

ناشر : دانش پژوهان جوان

يوسف صباغي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


الفباي الكترومغناطيس: مغناطيس

الفباي الكترومغناطيس: مغناطيس

ناشر : دانش پژوهان جوان

يوسف صباغي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

الكترومغناطيس: مرجع آمادگي كنكور كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق (درس، نكته، حل تشريحي سوالات)

الكترومغناطيس: مرجع آمادگي كنكور كارشناس ...

ناشر : حاير

زهرا اميري فر

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۲۰۰۰ ریال

تشريح كامل مسائل الكترومغناطيس ميدان و موج

تشريح كامل مسائل الكترومغناطيس ميدان و م ...

ناشر : آشينا

ديويدكئون چنگ

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


الكترومغناطيس مهندسي

الكترومغناطيس مهندسي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

زهره محمدطاهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مباني نظريه الكترومغناطيس

مباني نظريه الكترومغناطيس

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

جان ريتس

قیمت کتاب سیتی : ۳۳۰۰۰۰۰ ریال

الكترومغناطيس مهندسي

الكترومغناطيس مهندسي

ناشر : نگارنده دانش

جان ا باك

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ژيوالكتريك و الكترومغناطيس صحرايي: اصول و تفسير

ژيوالكتريك و الكترومغناطيس صحرايي: اصول ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد خوارزمي، انتشارات

لطيف صمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

ماشين هاي الكتريكي: الكترومغناطيس كاربردي

ماشين هاي الكتريكي: الكترومغناطيس كاربرد ...

ناشر : نهر دانش

مهرداد عابدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰۰ ریال

مرجع كامل طراحي مكانيزمهاي صنعتي به روش المان محدود در ANSYS ارتعاشات، ديناميك، انتقال حرارت، كمانش، كامپوزيت ها، مكانيك شكست، الكترومغناطيس، آناليزها

مرجع كامل طراحي مكانيزمهاي صنعتي به روش ...

ناشر : انديشه سرا

حامد وهابي

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال