بررسي تاثير تغيير ، اصلاح و تدوين استانداردهاي جديد حسابداري بر حق الزحمه حسابرسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تاثير تغيير ، اصلاح و تدوين استانداردهاي جديد حسابداري بر حق الزحمه حسابرسي

بررسي تاثير تغيير ، اصلاح و تدوين استاند ...

ناشر : پيام ايثار

فرزان ثابت

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال