نمونه هايي از الگوي مسكن روستايي در بازسازي پس از سانحه: نقشه هاي معماري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نمونه هايي از الگوي مسكن روستايي در بازسازي پس از سانحه: نقشه هاي معماري

نمونه هايي از الگوي مسكن روستايي در بازس ...

ناشر : بنياد مسكن انقلاب اسلامي

سيداميرحسين گركاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال