الگوهاي طراحي نرم افزار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


الگوهاي طراحي نرم افزار

الگوهاي طراحي نرم افزار

ناشر : الياس

سيما عمادي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

الگوهاي طراحي در نرم افزار

الگوهاي طراحي در نرم افزار

ناشر : خواجه رشيد

فتاح بيات

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

الگوهاي طراحي نرم افزار

الگوهاي طراحي نرم افزار

ناشر : سنجش و دانش

بهرام رستم خاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


الگوهاي طراحي المان هاي قابل استفاده مجدد نرم افزار هاي شي گرا

الگوهاي طراحي المان هاي قابل استفاده مجد ...

ناشر : ناقوس

محسن سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال

الگوهاي طراحي نرم افزار (مرجع تدريس دانشگاه ها و مدارس عالي كشور)

الگوهاي طراحي نرم افزار (مرجع تدريس دانش ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد

سيما عمادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال