شش سيگما( اصول، روش هاي آماري و كاربردها) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شش سيگما(  اصول، روش هاي آماري و كاربردها)

شش سيگما( اصول، روش هاي آماري و كاربرده ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اروميه

مصطفي جهانگشاي رضائي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال