شليك شوخي: خاطرات و شوخ طبعي هاي رزمندگان برگزيده ي پنجمين جشنواره استاني خاطره نويسي دفاع مقدس |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شليك شوخي: خاطرات و شوخ طبعي هاي رزمندگان برگزيده ي پنجمين جشنواره استاني خاطره نويسي دفاع مقدس

شليك شوخي: خاطرات و شوخ طبعي هاي رزمندگا ...

ناشر : بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، نشر صرير

معصومه رحماني

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال