حسابداري صنعتي 3 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 181


حسابداري صنعتي 1

حسابداري صنعتي 1

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي 2

حسابداري صنعتي 2

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

15%
حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۵۱۰۰۰۰ ریال


حسابداري صنعتي 3

حسابداري صنعتي 3

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

15%
حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۲۵۰۰ ریال

كنكور حسابداري: فني و حرفه اي - كاردانش سازمان و مديريت، امور عمومي بازرگاني، اصول حسابداري 1، اصول حسابداري 2، حسابداري صنعتي، ...

كنكور حسابداري: فني و حرفه اي - كاردانش ...

ناشر : گستره علم و فن

مريم امامي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال


حسابداري صنعتي (مقدماتي - درجه 2): براساس استاندارد مهارت 10/12/2/3-1 ...

حسابداري صنعتي (مقدماتي - درجه 2): براسا ...

ناشر : موسسه فرازانديش سبز

شهرام روزبهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 3

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي: مفاهيم و كاربردها در هزينه يابي

حسابداري صنعتي: مفاهيم و كاربردها در هزي ...

ناشر : سازمان حسابرسي مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي

عزيز عالي ور

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال


فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتبارات اسنادي بازرگاني و مالي: مورد استفاده دانشجويان رشته مديريت بازرگاني، صنعتي و حسابداري

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتب ...

ناشر : اميد انقلاب

محمد بايرامعلي باسمنج

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال

2000 سوال چهارگزينه اي حسابداري صنعتي

2000 سوال چهارگزينه اي حسابداري صنعتي

ناشر : نگاه دانش

غلامرضا كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري بهاي تمام شده 2 (حسابداري صنعتي 2)

حسابداري بهاي تمام شده 2 (حسابداري صنعتي ...

ناشر : كتاب نو

غلامرضا كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۶۰۰۰ ریال