حركات اصلاحي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 67


مفاهيم بنيادي حركات اصلاحي

مفاهيم بنيادي حركات اصلاحي

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

محمدحسين عليزاده

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

حركات اصلاحي: شناسايي و تجويز تمرينها

حركات اصلاحي: شناسايي و تجويز تمرينها

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمدحسين عليزاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۲۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه حركات اصلاحي

آزمايشگاه حركات اصلاحي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

رضا رجبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰۰ ریال


آسيب شناسي و حركات اصلاحي

آسيب شناسي و حركات اصلاحي

ناشر : انتشارات پژوهشيار

احمد كمانگر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حركات اصلاحي در اسكوليوز

حركات اصلاحي در اسكوليوز

ناشر : ورزش

مهدي كهندل

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

حركات اصلاحي: شناسايي و تجويز تمرينها

حركات اصلاحي: شناسايي و تجويز تمرينها

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمدحسين عليزاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال


جامع ترين راهنماي حركات اصلاحي

جامع ترين راهنماي حركات اصلاحي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان

مهرداد رحيمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حركات اصلاحي (با رويكرد بازيهاي اصلاحي)

حركات اصلاحي (با رويكرد بازيهاي اصلاحي)

ناشر : جهاد دانشگاهي (دانشگاه اصفهان)

بهنام قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات و پاسخ هاي تشريحي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي (حركات اصلاحي، امدادگر ورزشي، تربيت بدني ويژه) (كد 2902) دكتري 91 و 92

مجموعه سوالات و پاسخ هاي تشريحي آسيب شنا ...

ناشر : مدرسان شريف

حسين نامي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حركات اصلاحي

حركات اصلاحي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

يحيي سخنگويي

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۹۰۰۰۰ ریال

پيشگامان ارشد بامداد راهنماي جامع آزمون، حركات اصلاحي

پيشگامان ارشد بامداد راهنماي جامع آزمون، ...

ناشر : بامداد كتاب

حميدرضا فلاح

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۹۰۰۰ ریال

حركات اصلاحي (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

حركات اصلاحي (رشته تربيت بدني و علوم ورز ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

خسرو ابراهيم

قیمت کتاب سیتی : ۳۹۰۰۰ ریال