سرمايه اجتماعي كاركنان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با خلاقيت كاركنان و پاسخگويي سازماني در دادگستري كرمان

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با خلاقيت ...

ناشر : سنجش و دانش

احسان رياني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

بررسي تاثير سرمايه گذاري سازماني در سرمايه اجتماعي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي تعهدسازماني كاركنان خطوط لوله و مخابرات منطقه مركزي

بررسي تاثير سرمايه گذاري سازماني در سرما ...

ناشر : انتشارات يوحنا

محمد پارسا

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي كاركنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگ ...

ناشر : سنجش و دانش

احمد مطهري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


رابطه بين سرمايه اجتماعي با خودمديريتي كاركنان "بررسي موردي كاركنان شبكه بهداشت شهرستان كوهدشت"

رابطه بين سرمايه اجتماعي با خودمديريتي ك ...

ناشر : انتشارات قانون يار

علي سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

سرمايه اجتماعي كاركنان

سرمايه اجتماعي كاركنان

ناشر : دارالفنون

سيدرحمان طباطبايي بفروئي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

ارزيابي رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت رواني كاركنان سازمان رفاه، خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران

ارزيابي رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت روا ...

ناشر : انتشارات ليما

زهرا خوش‌برش

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال