تيم سازي و كار تيمي در عمليات امداد و نجات (با تاكيد بر تيم جستجو و نجات شهري) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تيم سازي و كار تيمي در عمليات امداد و نجات (با تاكيد بر تيم جستجو و نجات شهري)

تيم سازي و كار تيمي در عمليات امداد و نج ...

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران

سروش ملت پرست

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال