شناورهاي نظامي در حقوق بين‌الملل درياها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شناورهاي نظامي در حقوق بين‌الملل درياها

شناورهاي نظامي در حقوق بين‌الملل درياها

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي دريايي، دفتر پژوهشهاي نظري و مطالعات راهبردي

حسين خانزادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال