ارتباط كيفيت حاكميت شركتي و فرار مالياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ارتباط كيفيت حاكميت شركتي و فرار مالياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط كيفيت حاكميت شركتي و فرار مالياتي ...

ناشر : چراغ دانش

فرزانه مشگيني اصل

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال