كيفيت فضاهاي شهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


كيفيت فضاهاي شهري

كيفيت فضاهاي شهري

ناشر : زرنوشت

فائزه شهاب ارخازلو

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

كيفيت فضاهاي شهري

كيفيت فضاهاي شهري

ناشر : نگارستان غرب

علي كاوري زاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

ساماندهي فضاهاي شهري با تاكيد بر كيفيت غناي حسي (چهارراه وليعصر تهران)

ساماندهي فضاهاي شهري با تاكيد بر كيفيت غ ...

ناشر : سنجش و دانش

مهسا حجتي پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


زيست پذيري و كيفيت محيطي فضاهاي ناكارآمد شهري

زيست پذيري و كيفيت محيطي فضاهاي ناكارآمد ...

ناشر : نشر انتخاب

صالح ابراهيمي پور‬

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بررسي شاخص‌هاي كيفيت زندگي در فضاهاي شهري شهرستان كوهبنان

بررسي شاخص‌هاي كيفيت زندگي در فضاهاي شهر ...

ناشر : مبين انديشه

مريم سيف‌الهي دهميري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

كيفيت فضاهاي شهري

كيفيت فضاهاي شهري

ناشر : نگارستان غرب

زهرا عبدالهي

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰۰ ریال