سيستم عامل و كارگاه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


كارگاه سيستم عامل

كارگاه سيستم عامل

ناشر : شريف زاده

م‍ن‍اف ش‍ري‍ف زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كارگاه سيستم عامل شبكه (مبتني بر server 2008 R2)

كارگاه سيستم عامل شبكه (مبتني بر server ...

ناشر : سرافراز

مرضيه باروتكار

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال

سيستم عامل و كارگاه

سيستم عامل و كارگاه

ناشر : انتشارات شيلان

سهراب محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال