آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا ...

ناشر : پويش انديشه

پدیدآور: محمدرضا مقومي


آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: مهدي نظرپور


‏‫آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( متن قانون اساسي به همراه پرسشهاي چهارگزينه اي)

‏‫آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اي ...

ناشر : روياي سبز

پدیدآور: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي ع‍زي‍زي


آشنايي با مفاهيم قانون اساسي؛ تحليل برخي كليد واژگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

آشنايي با مفاهيم قانون اساسي؛ تحليل برخي ...

ناشر : شوراي نگهبان، پژوهشكده شوراي نگهبان

پدیدآور: حسين آيينه نگيني

پيك آموزش ناب آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پيك آموزش ناب آشنايي با قانون اساسي جمهو ...

ناشر : آموزش ناب

پدیدآور: مهدي سلطاني رناني