آشنايي با  SWIFT و پيام هاي MTxxx با تكيه بر اعتبارات اسنادي DC

آشنايي با SWIFT و پيام هاي MTxxx با تكي ...

ناشر : انتشارات عمارت

پدیدآور: عليرضا پناهي

اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادي

اشخاص مصون از تقلب در اعتبارات اسنادي

ناشر : استاد شهريار

پدیدآور: گلاويژ الماسي


اعتبارات اسنادي

اعتبارات اسنادي

ناشر : آتيه نگر

پدیدآور:

اعتبارات اسنادي

اعتبارات اسنادي

ناشر : ‏‫رصد علم‬

پدیدآور: اميرحسين توكلي طرقي


اعتبارات اسنادي : (روشهاي نوين پرداخت در معاملات بين‌المللي)

اعتبارات اسنادي : (روشهاي نوين پرداخت در ...

ناشر : نارون دانش

پدیدآور: سيف‌الله صالحي گيل‌چالان

اعتبارات اسنادي داخلي ريالي (ساختار، ماهيت و مبناي عقدي)

اعتبارات اسنادي داخلي ريالي (ساختار، ماه ...

ناشر : انتشارات آرايان

پدیدآور: سيدرضا موسوي

اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل

اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل

ناشر : ميزان

پدیدآور: راينهارد لانگريش


اعتبارات اسنادي و اسناد حمل و مقررات UCP 600 و ISBP

اعتبارات اسنادي و اسناد حمل و مقررات UCP ...

ناشر : انتشارات استاد شهريار

پدیدآور: كورش ميرزايي

اعتبارات اسنادي: (اصلاحي ماده۵ قانون متحدالشكل تجاري آمريكا)

اعتبارات اسنادي: (اصلاحي ماده۵ قانون متح ...

ناشر : قانون و قلم

پدیدآور: حسين قربانيان