كاربرد رايانه در تربيت بدني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


كاربرد رايانه در تربيت بدني

كاربرد رايانه در تربيت بدني

ناشر : شاپرك سرخ

جمال فتاحي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۰۰۰ ریال

‏‫كاربرد نرم افزارهاي رايانه در تربيت بدني و علوم ورزشي

‏‫كاربرد نرم افزارهاي رايانه در تربيت بد ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اردبيل، سازمان انتشارات

ليلا تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد رايانه در تربيت بدني

كاربرد رايانه در تربيت بدني

ناشر : انتشارات نوروزي

فاطمه اصغري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال