روش تحقيق |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 603


اصول و روش تحقيق 1 و 2 (Research methods in applied linguistics 1 & 2)

اصول و روش تحقيق 1 و 2 (Research methods ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسين فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۸۹۰۰۰۰ ریال

درسنامه روش تحقيق

درسنامه روش تحقيق

ناشر : مركز نشر هاجر

مجيد طرقي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي (رشته علوم اجتماعي)

روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي (رشته علو ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

ترزال. بيكر

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال


روش تحقيق فراتحليل با نرم افزار CMA2

روش تحقيق فراتحليل با نرم افزار CMA2

ناشر : بازتاب

وجه الله قرباني زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰۰ ریال

‏‫نگرشي بر روش تحقيق و مرجع شناسي( در سازمانهاي پژوهشي،آموزشي،امدادي)

‏‫نگرشي بر روش تحقيق و مرجع شناسي( در سا ...

ناشر : شمال پايدار

عباس مرزبند

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

رشته روانشناسي تربيتي شامل: يادگيري، روانشناسي رشد، اندازه گيري و ارزشيابي، آمار و روش تحقيق در علوم تربيتي ...

رشته روانشناسي تربيتي شامل: يادگيري، روا ...

ناشر : كتابخانه فرهنگ

عليرضا محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال


روش شناسي تحقيق پيشرفته در مديريت با رويكرد كاربردي (كارشناسي ارشد مديريت)

روش شناسي تحقيق پيشرفته در مديريت با روي ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

علي ربيعي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق كمي با كاربرد مدلسازي معادلات ساختاري (نرم افزار ليزرل)

روش تحقيق كمي با كاربرد مدلسازي معادلات ...

ناشر : ترمه

حميد رامين مهر

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

روش هاي تحقيق در علوم رفتاري

روش هاي تحقيق در علوم رفتاري

ناشر : آگه

الهه حجازي

قیمت کتاب سیتی : ۳۳۰۰۰۰۰ ریال


نهايه الوصول في شرح فارسي كفايه الاصول (به روش پرسش و پاسخ) همراه با اعراب گزاري متن، ترجمه تحت اللفظي، نكات دستوري و توضيح واژگان، نقد و تحقيق اقوال

نهايه الوصول في شرح فارسي كفايه الاصول ( ...

ناشر : عالمه

مصطفي جليلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

نهايه الوصول في شرح فارسي كفايه الاصول (به روش پرسش و پاسخ) همراه با اعراب گزاري متن، ترجمه تحت اللفظي، نكات دستوري و توضيح واژگان، نقد و تحقيق اقوال

نهايه الوصول في شرح فارسي كفايه الاصول ( ...

ناشر : عالمه

مصطفي جليلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

درآمدي بر روش تحقيق

درآمدي بر روش تحقيق

ناشر : فريش

عبدالرضا شاه محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۵۰۰ ریال