مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور صنايع شيميايي: فني و حرفه اي - كاردانش: 1) شيمي عمومي، 2) شيمي آلي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور صنايع شيميايي: فني و حرفه اي - كاردانش: 1) شيمي عمومي، 2) شيمي آلي، 3) شيمي تجزيه، 4) عمليات دستگاهي در صنايع شيمياي

مجموعه سوالات طبقه بندي شده كنكور صنايع ...

ناشر : انديشه عصر فارابي

مهران قويدل

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال