حسابرسي (2): براساس استانداردهاي حسابرسي ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 10


حسابرسي (1) براساس استانداردهاي حسابداري ايران

حسابرسي (1) براساس استانداردهاي حسابداري ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

مروري جامع بر حسابرسي (2) براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

مروري جامع بر حسابرسي (2) براساس استاندا ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

مروري جامع بر حسابرسي (1) براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

مروري جامع بر حسابرسي (1) براساس استاندا ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري 1: همراه با پرسشهاي چهارگزينه اي براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

اصول حسابداري 1: همراه با پرسشهاي چهارگز ...

ناشر : كيومرث

احمد امامي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

حسابرسي (2): براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

حسابرسي (2): براساس استانداردهاي حسابرسي ...

ناشر : ترمه

شكراله خواجوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰ ریال

حسابرسي براساس استانداردهاي حسابداري ايران

حسابرسي براساس استانداردهاي حسابداري اير ...

ناشر : انتشارات صالحيان

سعيد آقايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


حسابرسي ۱ براساس استانداردهاي حسابرسي ايران به همراه آموزش نرم افزار حسابرسي ACL- تست هاي كنكور ...

حسابرسي ۱ براساس استانداردهاي حسابرسي اي ...

ناشر : ترمه

سعيد بذرافشان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حسابرسي ۱(براساس استانداردهاي حسابرسي ايران)

حسابرسي ۱(براساس استانداردهاي حسابرسي اي ...

ناشر : انتشارات صالحيان

سجاد صيادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول حسابرسي ۱ : براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

اصول حسابرسي ۱ : براساس استانداردهاي حسا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد يزد

زهره عارف‌منش

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسابرسي (2): براساس استانداردهاي حسابرسي ايران

حسابرسي (2): براساس استانداردهاي حسابرسي ...

ناشر : حفيظ

مهرداد صالحي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال