مديريت بهره وري و توليد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


درس هايي از: مديريت ژاپني، انديشه ها، فنون و تدابير مؤثر در موفقيت اقتصاد و صنعت كشور ژاپن و بررسي موردي "نظام توليد تويوتا" به عنوان مظهر بهره وري و

درس هايي از: مديريت ژاپني، انديشه ها، فن ...

ناشر : فوژان

بابك كاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۲۰۰۰ ریال

مديريت بهره وري و توليد

مديريت بهره وري و توليد

ناشر : انتشارات شريف زاده

عبدالخالق واديان

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

مديريت، برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها كيفيت و بهره وري ويژه دانشجويان رشته هاي مديريت و حسابداري

مديريت، برنامه ريزي و كنترل توليد و موجو ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

كامران كرمانشاهي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال