اصول سرپرستي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 117


اصول سرپرستي در تربيت بدني

اصول سرپرستي در تربيت بدني

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

مهتاب خان محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان با رويكرد مديريت اسلامي

اصول سرپرستي سازمان با رويكرد مديريت اسل ...

ناشر : كانون پژوهش

حسن نريماني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

15%
اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: مديريت و سرپرستي - اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان، مباحث مديريت و سرپرستي سازمان مشتمل بر: مباني، مفاهيم، اصول

اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: ...

ناشر : موسسه علمي دانش پژوهان برين

سيدرسول موسويان

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها و مسابقه هاي ورزشي

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها ...

ناشر : پادينا

بهرام صالح نيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها و مسابقه هاي ورزشي

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها ...

ناشر : پريكا

محمدرحيم رسولي آزاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و سرپرستي سازمانها

اصول سرپرستي و سرپرستي سازمانها

ناشر : فانوس

محمد ضياءالديني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


‏‫اصول سرپرستي در تربيت بدني

‏‫اصول سرپرستي در تربيت بدني

ناشر : طنين دانش

سياوش خداپرست سرشكه

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : فرصت جهش

علي‎ محمد فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مباني و اصول سرپرستي (دوره هاي كارداني و كارشناسي)

مباني و اصول سرپرستي (دوره هاي كارداني و ...

ناشر : خدمات فرهنگي كرمان

محمد سلجوقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي

اصول سرپرستي

ناشر : علوم رايانه

محمد خراساني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي

اصول سرپرستي

ناشر : موسسه فرهنگي هنري رايحه تسنيم

مجتبي كاتب

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان

ناشر : انتشارات مهاتما گاندي

محدثه محمدپور شرفشاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال