مهارت كسب و كار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 20


مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : آها

مهدي سعيدي كيا

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : هوشمند تدبير

مهرداد بنداري

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار = Skills and business rules

مهارت ها و قوانين كسب و كار = Skills and ...

ناشر : ساكو

كاظم فروزنده

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال


كارآفريني از تئوري تا عمل: خلاقيت و نوآوري، فرهنگ كسب و كار، طراحي كسب و كار، مهارت ها و قوانين كسب و كار، مديريت و توسعه كسب و كار

كارآفريني از تئوري تا عمل: خلاقيت و نوآو ...

ناشر : كتاب آوا

حمدالله جمشيدي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : قيطاسي

سيده طاهره كريم پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : اديبان روز

حسين بهرامي

قیمت کتاب سیتی : ۵۸۰۰۰۰ ریال


مهارت  ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : آريا نقش

زهرا سالاري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : علوم رايانه

عادل قرباني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول كاربردي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار

اصول كاربردي كارآفريني و مهارت هاي كسب و ...

ناشر : جهاد دانشگاهي (دانشگاه صنعتي اميركبير)

واحد عبدالهيان

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال


داستان زندگي يك كارآفرين ايراني: چگونه افرادي عادي با مهارت هاي معمولي قادر به راه اندازي يك كسب و كار خوبي خواهند بود

داستان زندگي يك كارآفرين ايراني: چگونه ا ...

ناشر : نشر تعالي

فرامرز بزرگي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : خانه آفتاب

محمدرضا رستم بخش

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

مهارت ها و قوانين كسب و كار

مهارت ها و قوانين كسب و كار

ناشر : ساكو

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال