كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS: سطح پيشرفته ويژه عمران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS: سطح پيشرفته ويژه عمران

كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS: سطح پيشرفت ...

ناشر : نگارنده دانش

علي كلانتري

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰۰ ریال