اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: محمدرضا آهنچيان

اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر : احمد كشاورزي

پدیدآور: احمد كشاورزي


‏‫چكيده مقالات اولين همايش ملي اقتصاد آموزش و پرورش: مديريت منابع انساني و مالي (چالش ها، مسائل و راهكارها) با تاكيد بر تحقق سند تحول بنيادين

‏‫چكيده مقالات اولين همايش ملي اقتصاد آم ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي، مركز چاپ و انتشارات

پدیدآور: عباس عباس‌پور

كتاب گزارش نخستين همايش ملي اقتصاد آموزش و پرورش با رويكرد اقتصاد مقاومتي

كتاب گزارش نخستين همايش ملي اقتصاد آموزش ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب

پدیدآور: سيدنعمت عبدي


‏‫مباحثي‮‬ نو در اقتصاد آموزش و پرورش

‏‫مباحثي‮‬ نو در اقتصاد آموزش و پرورش

ناشر : علم استادان

پدیدآور: ع‍ل‍ي‌‌اك‍ب‍ر ام‍ي‍ن‌ ب‍ي‍دخ‍ت‍ي‌

نقش آموزش و پرورش در پيشرفت اقتصاد مقاومتي

نقش آموزش و پرورش در پيشرفت اقتصاد مقاوم ...

ناشر : ياس بخشايش

پدیدآور: غلامرضا محمدي

نقش هنرستان ها در تحقق سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي ( برشي از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )

نقش هنرستان ها در تحقق سياست هاي كلان اق ...

ناشر : روجين مهر

پدیدآور: حسين دفاعي بوييني