بازدارندگي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 19


بازدارندگي

بازدارندگي

ناشر : پژوهشكده مطالعات راهبردي

لارنس فريدمن

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

جايگاه ديپلماسي دفاعي در تحقق بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران

جايگاه ديپلماسي دفاعي در تحقق بازدارندگي ...

ناشر : گنجيران

مهدي كنعاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

موازنه قدرت، بازدارندگي، امنيت ملي و اقتصاد سياسي بين الملل "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

موازنه قدرت، بازدارندگي، امنيت ملي و اقت ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان علوم سياسي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


جنگ سايبري و بازدارندگي سايبري

جنگ سايبري و بازدارندگي سايبري

ناشر : دانشگاه افسري امام علي (ع)، معاونت پژوهشي

صادق خسرونژاد

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

بازدارندگي

بازدارندگي

ناشر : مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي

بهبود برمك

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ارزيابي بازدارندگي مجازات ها در قلمرو عدالت كيفري نظامي

ارزيابي بازدارندگي مجازات ها در قلمرو عد ...

ناشر : ‏‫جاودانه‬

ح‍س‍ي‍ن غ‍لام‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


بازدارندگي در سيستم هاي پيچيده و آشوبي مدلي براي ايران

بازدارندگي در سيستم هاي پيچيده و آشوبي م ...

ناشر : دانشگاه افسري امام علي (ع)

ايرج اسماعيلي فرزين

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫بررسي محتواي فيتوشيميايي، تعيين ميزان بازدارندگي و كشندگي اسانس گياهان‮‬

‏‫بررسي محتواي فيتوشيميايي، تعيين ميزان ...

ناشر : انتشارات دارا

نصيبه تيغ تيز

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بازدارندگي

بازدارندگي

ناشر : مهاجر

لارنس فريدمن

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


بازدارندگي از فساد اداري

بازدارندگي از فساد اداري

ناشر : منشور سمير

مهدي اسلام پناه

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

استراتژي بقاء در قرن بيست و يكم (پدافند غير عامل و بازدارندگي)

استراتژي بقاء در قرن بيست و يكم (پدافند ...

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا، انتشارات دافوس

حميد حسن پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

نيروي دريايي و بازدارندگي ج.ا. ايران

نيروي دريايي و بازدارندگي ج.ا. ايران

ناشر : نشر انتخاب

م‍ح‍م‍ود ع‍س‍گ‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال