مرگ سرطان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


سه متغير روانشناختي مهم در مواجهه با سرطان (اميد به زندگي – تاب آوري - اضطراب مرگ)

سه متغير روانشناختي مهم در مواجهه با سرط ...

ناشر : سنجش و دانش

سارا فرحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

راهكارهاي درمان روان‌شناختي براي مادران داراي كودكان مبتلا به سرطان (بر اساس اضطراب مرگ، معناي زندگي و تاب‌آوري)

راهكارهاي درمان روان‌شناختي براي مادران ...

ناشر : پادينا

آزاده سيف‌حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

مرگ سرطان

مرگ سرطان

ناشر : بوتيا

نعيم احمدي نژاد فرسنگي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


‏‫... كي ز مردن كم شدم‬: چگونه مرگ من در اثر سرطان به خودشناسي ام منجر شد

‏‫... كي ز مردن كم شدم‬: چگونه مرگ من در ...

ناشر : پندار تابان

‏‫وي‍ن دبليو.‬ داي‍ر

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۵۰۰۰ ریال

ورزش درماني در سرطان : اثر ورزش بر روي ۲۴ نوع از متداول ترين و مرگ بارترين امراض سرطاني در كل جهان

ورزش درماني در سرطان : اثر ورزش بر روي ۲ ...

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

گئورگ اشتوبينگر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال