‏‫مروري بر مفاهيم بازاريابي با استفاده از متون برخي از كتب، منابع اينترنتي و ...‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مروري بر مفاهيم بازاريابي با استفاده از متون برخي از كتب، منابع اينترنتي و ...‬

‏‫مروري بر مفاهيم بازاريابي با استفاده ا ...

ناشر : تايماز

محمدجعفر جعفري زرمهري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال